Prawo do dywidendy na instrumencie 3M

18-11-2014 11:15
Szanowni Państwo, 19 listopada 2014 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie 3M.

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

  • 3M dla pozycji długiej +73 pkt. dla pozycji krótkiej -86 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych