Poprawa wyników C/A to tendencja, która utrzyma się w kolejnych okresach - Sobota z NBP

28-06-2013 14:26
28.06. Warszawa (PAP) - Wyniki bilansu płatniczego za I kw. są pozytywne, z podobnymi tendencjami należy liczyć się w kolejnych okresach - uważa Józef Sobota, dyrektor Departamentu Statystyki NBP.

"Opublikowane dziś dane za I kwartał bieżącego roku moim zdaniem są dobre, dlatego, że relacja obrotów bieżących do PKB jest dobra. W tym sensie dobra, że ten wskaźnik wynosi -2,3 proc. i biorąc pod uwagę wcześniej obserwowany wskaźnik jest znacząco lepszy. Druga ważna dla mnie relacja to jest relacja obrotów bieżących i obrotów kapitałowych do PKB również bardzo korzystna i wynosi tylko -1,4 proc." - powiedział Sobota w komentarzu na kanale NBP na Youtube.

"Oba te wskaźniki są bardzo istotne dla oceny nierównowagi zewnętrznej. (...) Ogólnie rzecz biorąc wskazują one na znacznie lepszą poprawę sytuacji zewnętrznej Polski przez pryzmat wskaźników bilansu płatniczego" - dodał.

"Nie jest to zjawisko jednorazowe. Wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju tendencja. (...) Gdybym miał dokonać generalnej oceny bilansu płatniczego za I kwartał, to mogę powiedzieć, że są to wyniki pozytywne. Sądzę, że z bardzo podobnymi tendencjami będziemy mieli do czynienia w następnych okresach, co potwierdzają wstępne wyniki za kwiecień i maj" - powiedział dyrektor Departamentu Statystyki NBP.

Deficyt w obrotach bieżących w I kwartale 2013 roku wyniósł 2.055 mln euro wobec 3.329 mln euro deficytu w IV kwartale 2012 r. i wobec 4.515 mln euro deficytu w I kwartale 2012 r.(PAP)

fdu/ ana/