Polski wzrost PKB będzie przyspieszał z 1,1 proc. w '13 do 3,5 proc. w '18 - MFW

23-07-2013 16:01
23.07. Warszawa (PAP) - Wzrost PKB w Polsce będzie stopniowo przyspieszał z 1,1 proc. w 2013 r. do 3,5 proc. w 2018 r. - prognozuje MFW. W ocenie Funduszu jest przestrzeń do kolejnych, skromnych obniżek stóp procentowych.

"W drugiej połowie 2013 r. spodziewane jest stopniowe przyspieszenie aktywności gospodarczej, wraz z ożywieniem wzrostu u głównych partnerów handlowych" - napisano w opublikowanym we wtorek raporcie.

"Wolne moce produkcyjne są wystarczające, dlatego należy oczekiwać, że odbudowa inwestycji nastąpi z pewnym poślizgiem" - dodano.

"W średnim terminie alokacja nowych unijnych funduszy strukturalnych na lata 2014-20 powinny wspomóc inwestycje publiczne i nadać dalszy impet ożywieniu gospodarczemu" - napisano.

W kwietniowym World Economic Outlook Fundusz prognozował, że wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszy z 1,3 proc. w 2013 r. do 2,2 proc. w 2014 r.

MFW w lipcowym raporcie przewiduje stopniowe przyspieszanie dynamiki PKB do 3,5 proc. w 2018 r.

Jak zaznaczają autorzy raportu, ryzyka wskazują na możliwy słabszy wzrost.

"Zarządzający MFW podzielają poglądy personelu na krótkoterminowe perspektywy i podkreślają, że ryzyka wynikają głównie ze źródeł zewnętrznych" - zaznaczono.

JEST PRZESTRZEŃ DO DALSZEGO SKROMNEGO ŁAGODZENIA POLITYKI PIENIĘŻNEJ

W ocenie MFW w Polsce jest przestrzeń do kolejnych, skromnych obniżek stóp procentowych, a luzowanie powinno być kontynuowane.

"Polityka pieniężna jest głównym narzędziem makroekonomicznym, by wspierać gospodarkę" - napisano w raporcie.

"Jest przestrzeń do dalszego, skromnego łagodzenia polityki pieniężnej, po którym dalsze działania powinny być uzależnione od napływających danych" - dodano.

"Zarządzający MFW zgadzają się, że luzowanie polityki pieniężnej powinno być kontynuowane" - zaznaczono.

Autorzy raportu oceniają, że interwencje na rynku walutowym mogą być użyte, by ograniczyć nadmierną zmienność kursu.

MFW uważa, że sektor bankowy pozostaje "dobrze dokapitalizowany, płynny i zyskowny". Fundusz zwraca jednak uwagę na zatrzymanie się wzrostu kredytu.

Poniżej opublikowane w lipcowym raporcie prognozy aktywności gospodarczej (zmiana proc. rdr).

<TAB> 2013 2014 2015 2016 2017 2018Wzrost PKB 1,1 2,2 2,5 3 3,3 3,5Popyt krajowy -0,1 2,2 3 3,3 3,5 3,5Spożycie prywatne 0,1 1,6 2,5 2,8 2,9 3Spożycie publiczne 0,7 0,9 2,7 3 3,5 3,5Inwestycje -2,6 2,8 4,7 4,8 4,9 4,9Zapasy* 0,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1Popyt zewn. netto* 1,1 0,3 -0,4 -0,2 0 0Luka popytowa -1,7 -1,5 -1,6 -1,2 -0,5 0CPIŚrednio 1,4 2 2,1 2,4 2,5 2,5Koniec okresu 1,9 2 2,3 2,5 2,5 2,5Stopa bezrobocia 11 11,3 11,1 10,7 10,1 9,3</TAB>* wkład do wzrostu

W opinii autorów raportu, zewnętrzna pozycja Polski jest "zasadniczo spójna ze średnioterminowymi fundamentami".

Poniżej prognozy bilansu zewnętrznego.

<TAB> 2013 2014 2015 2016 2017 2018Saldo C/A w mld USD -16,9 -17,7 -19,7 -21,5 -23,4 -25,3Saldo C/A w proc. PKB -3,3 -3,3 -3,4 -3,5 -3,6 -3,7Eksport w mld USD 197,6 207 219,6 234,5 252,5 271,9Eksport dynamika wolumenu 4,9 5,1 6 6,5 6,9 6,9Import w mld USD 201,6 209 223,1 239 257,3 277Import dynamika wolumenu 2,4 4,7 7,2 7,2 7,1 7,1Import ropy netto w mld USD 23,2 22,5 22,1 22 22,3 22,8Terms of trade (1995=100) 94,2 94,8 95,2 95,6 95,8 96,1BIZ netto w proc. PKB 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5Oficjalne rezerwy w mld USD 121,6 135,7 147,6 158 163 166,6Oficjalne rezerwy * 108,7 123,9 139,9 141,9 141,5 139,9Dług zewn. Łącznie w mld USD 376,3 389,6 405,9 422,4 435,4 448,9Dług zewn. Łącznie w proc. PKB 73,5 71,7 70,5 69,3 67,4 65,6</TAB>* w proc. krótkoterminowego zadłużenia plus deficyt C/A.

(PAP)

fdu/ jtt/