Polska w VIII wypełniała kryterium stabilności cen oraz kryterium stóp proc. - MF

07-10-2013 19:02
07.10. Warszawa (PAP) - Polska w sierpniu wypełniała kryterium stabilności cen oraz kryterium stóp procentowych - wynika z październikowego numeru "Monitora konwergencji nominalnej", opracowanego przez Ministerstwo Finansów.

"W sierpniu br. Polska wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 1,6 proc. i było niższe o 0,7 pkt. proc. od wartości referencyjnej (2,3 proc.)" - napisano w raporcie.

Jak informują autorzy raportu, wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej stabilnych cenach: Szwecji, Łotwy i Irlandii. Z grupy referencyjnej została wykluczona Grecja, jako państwo, którego dynamika cen istotnie różni się od dynamiki cen w strefie euro.

"Wiosenne prognozy Komisji Europejskiej implikują kształtowanie się inflacji w Polsce poniżej wartości referencyjnej dla kryterium stabilności cen co najmniej przez kolejne kwartały prognozy (tj. do III kw. 2014 r.)" - zaznaczono.

W sierpniu Polska wypełniała także kryterium stóp procentowych.

"Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 4,0 proc. (spadek o 0,1 pkt. proc. w stosunku do lipca br.), a tym samym po raz kolejny ukształtowała się na poziomie historycznego minimum. Jednocześnie wartość ta była o 1,1 pkt proc. niższa od wartości referencyjnej, która wyniosła 5,1 proc." - napisano w raporcie.

"Podstawą do obliczenia tej wartości były dane z ww. 3 państw UE o najbardziej stabilnych cenach" - dodano.

Kryterium fiskalne pozostaje niewypełnione ze względu na nałożoną na Polskę procedurę nadmiernego deficytu.

Kryterium kursu walutowego nie jest wypełnione ze względu na fakt, że Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM2.(PAP)

fdu/ jtt/

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA