Polska nie wypełniała w XII ani kryterium stabilności cen, ani kryterium stóp proc. - MF

05-02-2013 17:58
05.02. Warszawa (PAP) - Polska nie wypełniała w grudniu 2012 roku ani kryterium stabilności cen, ani kryterium stóp procentowych - wynika z lutowego numeru "Monitora konwergencji nominalnej", opracowanego przez Ministerstwo Finansów.

"W grudniu 2012 roku Polska nie wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 3,7 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc. w stosunku do listopada 2012 roku). Wartość referencyjna nie uległa natomiast zmianie i wyniosła 2,8 proc. Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej stabilnych cenach: Szwecji, Grecji i Irlandii" - napisano.

W grudniu 2012 roku Polska nie wypełniała kryterium stóp procentowych.

"W grudniu 2012 roku Polska nie wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 5,0 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc. w stosunku do listopada 2012 roku) i była o 1,4 pkt. proc. wyższa od wartości referencyjnej, która - podobnie jak w listopadzie 2012 roku - wyniosła 3,6 proc. Wartość referencyjna kryterium została wyliczona wyłącznie w oparciu o dane dotyczące jednego państwa, tj. Szwecji. Bazując na treści +Raportu o konwergencji 2012+ opublikowanego przez Komisję Europejską w maju 2012 roku, z grupy referencyjnej po raz kolejny wykluczono państwa objęte programem pomocowym UE/MFW, tj. Grecję i Irlandię" - dodano.

Kryterium fiskalne pozostaje niewypełnione ze względu na nałożoną na Polskę procedurę nadmiernego deficytu. Kryterium kursu walutowego nie jest wypełnione ze względu na fakt, że Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM2. (PAP)

mj/ jtt/