Podaż pieniądza w VI wzrosła o 0,6 proc. mdm (tabela)

12-07-2013 14:00
12.07. Warszawa (PAP) - Podaż pieniądza (M3) w czerwcu wzrosła o 0,6 proc. mdm, czyli o 5.744,2 mln zł i wyniosła 947.535,3 mln zł - podał w piątek NBP.

Od początku roku podaż wzrosła o 2,8 proc., czyli o 26.123,6 mln zł.

<TAB> Stan na Stan na Stan na Zmiana Zmiana Zmiana ZmianaWYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2012 31.05.2013 30.06.2013 (1) od 31.12.2012 od 31.12.2012 od 31.05.2013 od 31.05.2013 w mln zł w mln zł w mln zł w mln zł w % w mln zł w %A. PODAŻ PIENIĄDZA (M3) 921 411,7 941 791,1 947 535,3 26 123,6 2,8 5 744,2 0,61. Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) 102 469,6 109 312,2 112 812,9 10 343,3 10,1 3 500,7 3,22. Depozyty i inne zobowiązania 797 866,6 810 799,9 814 215,1 16 348,5 2,0 3 415,2 0,4 2.1. Gospodarstwa domowe 514 892,9 526 766,0 530 461,4 15 568,5 3,0 3 695,4 0,7 2.2. Niemonetarne instytucje finansowe 52 388,0 48 273,7 46 488,5 -5 899,5 -11,3 -1 785,2 -3,7 2.3. Przedsiębiorstwa 187 782,1 187 299,6 188 958,3 1 176,2 0,6 1 658,7 0,9 2.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 16 498,1 17 235,8 17 424,9 926,8 5,6 189,1 1,1 2.5. Instytucje samorządowe 24 483,4 29 500,5 27 731,8 3 248,4 13,3 -1 768,7 -6,0 2.6. Fundusze ubezpieczeń społecznych 1 822,1 1 724,3 3 150,2 1 328,1 72,9 1 425,9 82,73. Pozostałe składniki M3 21 075,5 21 678,9 20 507,3 -568,2 -2,7 -1 171,6 -5,4B. Aktywa zagraniczne netto w mln zł 169 733,7 176 278,2 177 880,8 8 147,1 4,8 1 602,6 0,9 w mln EUR (2) 41 518,0 41 088,6 41 088,6 -429,4 -1,0 0,0 0,0C. Aktywa krajowe netto 751 678,0 765 512,9 769 654,5 17 976,5 2,4 4 141,6 0,51. Należności 901 121,6 915 715,2 929 530,7 28 409,1 3,2 13 815,5 1,5 1.1. Gospodarstwa domowe 538 102,6 549 116,5 553 168,3 15 065,7 2,8 4 051,8 0,7 1.2. Niemonetarne instytucje finansowe 35 796,3 39 769,8 44 959,3 9 163,0 25,6 5 189,5 13,0 1.3. Przedsiębiorstwa 270 217,2 272 174,9 276 805,2 6 588,0 2,4 4 630,3 1,7 1.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 4 846,9 4 814,3 4 856,6 9,7 0,2 42,3 0,9 1.5. Instytucje samorządowe 51 318,4 49 839,7 49 741,3 -1 577,1 -3,1 -98,4 -0,2 1.6. Fundusze ubezpieczeń społecznych 840,2 0,0 0,0 -840,2 -100,0 0,0 .2. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego 108 368,7 121 249,3 122 801,3 14 432,6 13,3 1 552,0 1,33. Saldo pozostałych pozycji netto -257 812,2 -271 451,5 -282 677,5 -24 865,3 -9,6 -11 226,0 -4,1

Kurs średni NBP PLN/ 1 EUR 4,0882 4,2902 4,3292 0,2410 5,9 0,0390 0,9 Kurs średni NBP PLN/ 1 USD 3,0996 3,2953 3,3175 0,2179 7,0 0,0222 0,7Depozyty walutowe zaliczane do M3 (z poz. A.2.) w mln EUR 18 166,8 16 804,7 15 834,7 -2 332,1 -12,8 -970,0 -5,8</TAB>(1) - Dane oparte są na informacji przyśpieszonej.(2) - Wartość aktywów zagranicznych netto w EUR na 30.06.2013 r. przyjęto według stanu z 31.05.2013 r. Wartość złotowa została przeliczona kursem z 30.06.2013 r.

(PAP)

fdu/