Podaż pieniądza (M3) w VII spadła o 0,2 proc. mdm (tabela)

14-08-2013 14:04
14.08. Warszawa (PAP) - Podaż pieniądza (M3) w lipcu spadła o 0,2 proc. mdm, czyli o 1.696,1 mln zł i wyniosła 944.890,3 mln zł - podał w środę NBP.

Od początku roku podaż wzrosła o 2,5 proc., czyli o 23.478,6 mln zł.

<TAB>WYSZCZEGÓLNIENIE Stan na Zmiana Zmiana Zmiana Zmiana 31.07.2013 (1) od 31.12.2012 od 31.12.2012 od 30.06.2013 od 30.06.2013A. PODAŻ PIENIĄDZA (M3) w mln zł w mln zł w proc. w mln zł w proc.1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) 944 890,3 23 478,6 2,5 -1 696,1 -0,22. Depozyty i inne zobowiązania 112 564,4 10 094,9 9,9 -250,4 -0,2 2.1. Gospodarstwa domowe 808 749,0 10 882,4 1,4 -5 780,6 -0,7 2.2. Niemonetarne instytucje finansowe 529 336,4 14 443,5 2,8 -1 154,6 -0,2 2.3. Przedsiębiorstwa 45 041,1 -7 346,9 -14,0 -1 470,9 -3,2 2.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 187 829,0 46,9 0,0 -1 351,4 -0,7 2.5. Instytucje samorządowe 17 657,9 1 159,8 7,0 218,9 1,3 2.6. Fundusze ubezpieczeń społecznych 27 032,0 2 548,5 10,4 -725,0 -2,63. Pozostałe składniki M3 1 852,7 30,6 1,7 -1 297,6 -41,2B. Aktywa zagraniczne netto w mln zł 23 576,8 2 501,3 11,9 4 335,0 22,5 w mln EUR (2) 157 065,2 -12 668,5 -7,5 -3 202,1 -2,0C. Aktywa krajowe netto 37 020,1 -4 497,9 -10,8 0,0 0,01. Należności 787 825,1 36 147,1 4,8 1 506,0 0,2 1.1. Gospodarstwa domowe 924 788,8 23 667,3 2,6 -4 608,4 -0,5 1.2. Niemonetarne instytucje finansowe 552 639,1 14 536,5 2,7 -416,3 -0,1 1.3. Przedsiębiorstwa 43 452,7 7 656,3 21,4 -1 472,1 -3,3 1.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 274 026,6 3 809,4 1,4 -2 802,0 -1,0 1.5. Instytucje samorządowe 4 965,0 118,1 2,4 110,5 2,3 1.6. Fundusze ubezpieczeń społecznych 49 705,5 -1 612,9 -3,1 -28,4 -0,12. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego 0,0 -840,2 -100,0 0,0 -3. Saldo pozostałych pozycji netto 117 612,1 9 243,5 8,5 -3 928,5 -3,2 -254 575,8 3 236,4 1,3 10 042,9 3,8

Kurs średni NBP PLN/ 1 EUR 4,2427 0,1545 3,8 -0,0865 -2,0 Kurs średni NBP PLN/ 1 USD 3,1929 0,0933 3,0 -0,1246 -3,8Depozyty walutowe zaliczane do M3 (z poz. A.2.) w mln EUR 16 639,8 -1 527,0 -8,4 784,9 5,0</TAB>(1) - Dane oparte są na informacji przyśpieszonej.(2) - Wartość aktywów zagranicznych netto w EUR na 30.06.2013 r. przyjęto według stanu z 31.05.2013 r. Wartość złotowa została przeliczona kursem z 30.06.2013 r.

(PAP)

fdu/ osz/