Pod koniec lipca taniały zboża oraz wołowina - ARR

05-08-2013 14:13
05.08. Warszawa (PAP) - W dniach 22-28.07.2013 r. spadały ceny zbóż oraz mięsa wołowego - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego.

ZBOŻA

Dostawy ziarna z tegorocznych zbiorów wpływają na dynamiczny spadek cen skupu. Spadkowa tendencja cen jest również wynikiem prognoz wysokich zbiorów na świecie, w tym także w krajach UE. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 22-28.07.2013 r. za pszenicę konsumpcyjną w skupie płacono średnio 792 zł/t, o 7 proc. mniej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie ziarno to było o 13 proc. tańsze niż przed miesiącem i o 14 proc. tańsze niż rok wcześniej.

Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wynosiła 434 zł/t. Była ona o 23 proc. niższa niż w poprzednim tygodniu, o 30 proc. niższa niż miesiąc wcześniej i o 45 proc. niższa niż w porównywalnym okresie 2012 r. Średnia krajowa cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 677 zł/t, o 3 proc. niższym niż tydzień wcześniej i o 9 proc. niższym niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 20 proc. tańsze.

Najmniej dynamiczny spadek w krajowym skupie wykazują ceny kukurydzy. W czwartym tygodniu lipca br. kukurydza w porównaniu z poprzednim tygodniem potaniała o 1 proc. Za ziarno to uzyskiwano 832 zł/t, o 3 proc. mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 12 proc. mniej niż przed rokiem.

MIĘSO

Utrzymuje się wzrostowa tendencja cen skupu trzody chlewnej i indyków, przy spadku cen bydła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 22-28.07.2013 r. w Polsce średnia cena żywca wieprzowego osiągnęła poziom 5,91 zł/kg, o 1 proc. wyższy niż w poprzednim tygodniu, o 3 proc. wyższy niż miesiąc wcześniej i o 8,5 proc. wyższy niż przed rokiem.

Od pięciu tygodni obserwuje się obniżkę przeciętnej krajowej ceny skupu bydła. Cena ta w czwartym tygodniu lipca 2013 r. była niższa od średniej ceny skupu trzody chlewnej. Żywiec wołowy skupowano po 5,83 zł/kg wobec 5,93 zł/kg w poprzednim tygodniu. Jednocześnie było to o 3 proc. taniej niż miesiąc wcześniej i o 8 proc. taniej niż w porównywalnym okresie 2012 r.

Cena kurcząt brojlerów w dniach 22-28.07.2013 r. wyniosła średnio 4,20 zł/kg i była o 1 proc. niższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 3 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej i o 1 proc. wyższa niż przed rokiem. Za indyki w analizowanym tygodniu uzyskiwano 6,11 zł/kg, o 0,5 proc. więcej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie ten gatunek drobiu był o 2 proc. droższy niż przed miesiącem i o 15 proc. droższy niż w analogicznym okresie 2012 r.

MLEKO

W dniach 22-28.07.2013 r. odnotowano niewielki spadek cen mleka w proszku. Za odtłuszczone mleko w proszku średnio w kraju płacono 12,98 zł/kg, (..). W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca cena OMP nie zmieniła się istotnie. (..) Ceny OMP, w porównaniu do notowań sprzed roku, były wyższe odpowiednio o 43 proc. i o 47 proc. (PAP)

nik/ asa/