Po danych za I kw. MG podtrzymuje prognozę wzrostu eksportu w '13 o 2 proc.

22-05-2013 16:04
22.05. Warszawa (PAP) - Po danych o handlu zagranicznym w I kwartale, resort gospodarki podtrzymuje wcześniejszą prognozę wzrostu eksportu w 2013 roku o 2 proc. do 144,8 mld euro. Według analityków MG, import w tym roku spadnie o 0,5 proc. do 150,9 mld euro, co sprawi, że deficyt wyniesie 6,1 mld euro.

"Biorąc pod uwagę trudne uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne wymiany handlowej przewiduje się, że w 2013 r. eksport wzrośnie o 2 proc., do poziomu 144,8 mld euro, import spadnie o 0,5 proc., do poziomu 150,9 mld euro i w rezultacie deficyt obrotów zostanie zredukowany o ok. 3,6 mld euro, do poziomu ok. 6,1 mld euro" - napisano w raporcie.

Ekonomiści resortu gospodarki oceniają, że stabilne uwarunkowania kursowe w warunkach spadkowego trendu cen surowców, zwłaszcza surowców energetycznych, miały korzystne przełożenie na ogólny bilans obrotów towarowych i w rezultacie na saldo rachunku obrotów bieżących

"Według wstępnych danych GUS eksport w I kwartale 2013 r. osiągnął wartość 36,2 mld euro i był wyższy o 5,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Z kolei import spadł o 2,1 proc. do poziomu ok. 36,7 mld euro. Przełożyło się to na blisko 6-krotną redukcję deficytu w polskiej wymianie handlowej - z ok. 3,2 mld euro przed rokiem, do ok. 0,5 mld euro w I kwartale br." - dodano. (PAP)

nik/ ana/