PLN na razie pozostanie słabszy; na FX możliwa duża zmienność

05-08-2013 09:44
05.08. Warszawa (PAP) - Złoty w poniedziałek powinien być kwotowany w przedziale 4,20-4,26/euro. Na razie pozostanie słaby, bo dane z USA dają podstawy do ograniczania programu QE. Aprecjacja będzie możliwa, gdy inwestorzy uwierzą w ożywienie. Rentowności na FX będą się zmieniać pod wpływem nastrojów globalnych - oceniają analitycy.

"W trakcie sesji opublikowane zostaną indeksy aktywności w sektorze usług w strefie euro i USA, ale nie spodziewamy się, aby wypchnęły one EUR/PLN z przedziału 4,20-4,26" - napisano w porannym raporcie BZ WBK.

W poniedziałek opublikowane zostaną wyprzedzające wskaźniki koniunktury w sektorze usług: indeks PMI gospodarek strefy euro oraz indeks ISM w USA.

"Nie wydaje nam się, że nieco gorszy raport o rynku pracy spowoduje nagle powrót carry trades na EUR/PLN i umocnienie krajowej waluty. Złoty pozostanie nadal słaby, gdyż dane amerykańskie dają podstawy do normalizacji polityki pieniężnej" - napisano z kolei w biuletynie BRE Banku.

W piątek podano dane z amerykańskiego rynku pracy. W lipcu liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła o 162 tys., podczas gdy w czerwcu wzrosła o 188 tys., po korekcie. Stopa bezrobocia w USA w lipcu 2013 roku wyniosła 7,4 proc., wobec 7,6 proc. w czerwcu.

"Nie mylmy zmienności z fundamentalnymi zmianami trendu. Uważamy, że złoty powróci do aprecjacji, gdy inwestorzy zagraniczni uwierzą w ożywienie w gospodarce polskiej - złoty znów stanie się atrakcyjny jako waluta do zakładania carry trades - nie jednak z powodu niskich stóp za granicą, lecz perspektywy ich wzrostu w Polsce" - napisano dalej w komentarzu BRE Banku.

"W takich okolicznościach wycofywanie QE przez Fed nie będzie szkodzić polskiej walucie. Uważamy jednak, że na to będziemy musieli poczekać jeszcze co najmniej kilka tygodni aż oczekiwania wygenerują się (wzrost indeksu zaskoczeń) i okrzepną. W tym tygodniu zero publikacji krajowych" - dodano.

MOŻLIWA DUŻA ZMIENNOŚĆ NA RYNKU DŁUGU

"Obligacje mogą się wyraźnie wahać pod wpływem zmiennych nastrojów na rynku globalnym. Dzisiaj Ministerstwo Finansów poinformuje o ewentualnym przeprowadzeniu warunkowego przetargu. Nie wykluczamy, iż w obecnym otoczeniu aukcja może się nie odbyć" - napisano w codziennym raporcie Pekao SA.

"Krzywa dochodowości ma wciąż potencjał do wystramiania w drodze głębszego osłabienia długoterminowych benchmarków. W tym tygodniu spodziewamy się wahań w przedziale 2,80-3,00 proc. (2y), 3,45-3,65 proc. (5y) oraz 4,15- 4,35 proc. (10y)" - dodano.

<TAB> poniedz. piątek piątek 9.35 16.20 9.20

EUR/PLN 4,2260 4,2376 4,2582USD/PLN 3,1808 3,1934 3,2206EUR/USD 1,3286 1,3270 1,3218

OK0715 2,78 2,80 2,82PS0718 3,45 3,47 3,49DS1023 4,15 4,18 4,25</TAB>(PAP)

ost/ jtt/