PKO BP BANKOWY PTE SA informuje

18-04-2013 16:09
18.04. Warszawa (PAP) - PKO BP BANKOWY PTE SA - komunikat

Wykonując obowiązek, o którym mowa w § 12 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 90, poz. 520 ze zm.) w związku z § 18 ust. 1 powyższego rozporządzenia, PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna (dalej "Towarzystwo") informuje, że w związku z przejęciem przez Towarzystwo w dniu 16 kwietnia 2013 r. zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym POLSAT, w dniu 17 kwietnia 2013 r. nastąpiło nieumyślne naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez Otwarty Fundusz Emerytalny POLSAT, poprzez naruszenie ograniczenia w zakresie lokowania aktywów otwartego funduszu emerytalnego, o którym mowa w art. 144 pkt. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.).

kom mra