PKB wzrósł w IV kw. '12 o 1,1 proc. rdr - GUS (tabela)

01-03-2013 10:02
01.03. Warszawa (PAP) - Produkt Krajowy Brutto wzrósł w IV kwartale 2012 roku o 1,1 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 1,4 proc. rdr w III kwartale - wynika z komunikatu GUS.

GUS podał także, że w ujęciu kwartalnym, PKB w IV kwartale wzrósł o 0,2 proc.

GUS potwierdził, że w całym 2012 roku PKB wzrósł o 2 proc.

Z danych GUS wynika także, że inwestycje w IV kwartale spadły o 0,3 proc. rdr, zaś popyt krajowy spadł o 0,7 proc. rdr.

Poniżej składowe PKB za IV kwartał 2012 r. i III kwartał 2012 r.:

<PRE> IV kw. III kw.

PKB 1,1 1,4

spożycie ogółem -0,7 0,1 spożycie indywidualne -1,0 0,1. nakłady na środki trwałe -0,3 -1,5.popyt krajowy -0,7 -0,7wartość dod. brutto 1,0 1,4 przemysł -1,2 0,9 budownictwo -2,1 -5,8.eksport 2,5 0,7.import -2,0 -3,7</PRE>

(PAP)

map/ jtt/