PKB wzrósł w II kw. o 0,8 proc. rdr - GUS (tabela)

30-08-2013 10:00
30.08. Warszawa (PAP) - Produkt Krajowy Brutto wzrósł w II kwartale 2013 roku o 0,8 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 0,5 proc. rdr w I kwartale - wynika z komunikatu GUS.

GUS podał także, że w ujęciu kwartalnym, PKB w II kwartale wzrósł o 0,4 proc.

Wcześniej GUS podał w szacunkach "flash", że w II kwartale rdr PKB wzrósł o 0,8 proc.

Z danych GUS wynika także, że inwestycje w II kwartale spadły o 3,8 proc. rdr, zaś popyt krajowy spadł o 1,9 proc. rdr.

Ekonomiści ankietowani przez PAP spodziewali się, że w II kwartale PKB wzrósł o 0,7 proc., inwestycje spadły o 3,2 proc., zaś popyt krajowy spadł o 0,5 proc.

Poniżej składowe PKB za I kwartał i II kwartał 2013 r.:

<TAB> II kw. 2013 I kw. 2013

PKB 0,8 0,5sprzedaż ogółem 1,0 -0,1- spożycie indywidualne 0,2 0nakłady na środki trwałe -3,8 -2popyt krajowy -1,9 -0,9wartość dodana brutto 0,9 0,6- przemysł 3,4 -0,3- budownictwo -20,3 -12,4eksport 5,1 1,3import -0,6 -1,7</TAB>(PAP)

nik/ asa/