PKB wzrósł w I kw. o 0,5 proc. rdr - GUS (tabela)

29-05-2013 10:03
29.05. Warszawa (PAP) - Produkt Krajowy Brutto wzrósł w I kwartale 2013 roku o 0,5 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 0,7 proc. rdr w IV kwartale - wynika z komunikatu GUS.

GUS podał także, że w ujęciu kwartalnym, PKB w I kwartale wzrósł o 0,1 proc.

Wcześniej GUS podał w szacunkach "flash", że w I kwartale rdr PKB wzrósł o 0,4 proc.

Z danych GUS wynika także, że inwestycje w I kwartale spadły o 2,0 proc. rdr, zaś popyt krajowy spadł o 0,9 proc. rdr.

Ekonomiści ankietowani przez PAP spodziewali się, że w I kwartale PKB wzrósł o 0,6 proc., inwestycje spadły o 4,9 proc., zaś popyt krajowy spadł o 1,3 proc.

Poniżej składowe PKB za IV kwartał 2012 r. i I kwartał 2013 r.:

<PRE> I kw. '13 IV kw.'12PKB 0,5 0,7

spożycie ogółem -0,1 -0,3 spożycie indywidualne 0,0 -0,2. nakłady na środki trwałe -2,0 -4,1.popyt krajowy -0,9 -1,6.wartość dod. brutto 0,6 0,6 przemysł -0,3 -1,6 budownictwo -12,4 -2,6.eksport 1,3 3,2.import -1,7 -2,4</PRE>

(PAP)

nik/ asa/