PEKAO OFE półroczna stuktura aktywów

08-07-2013 13:08
08.07. Warszawa (PAP) - PEKAO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

W załączeniu półroczna stuktura aktywów Pekao OFE sporządzoną na dzień 28 czerwca 2013 r.

kom abs/