PEKAO OFE informuje

17-09-2013 16:36
17.09. Warszawa (PAP) - PEKAO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., działając zgodnie z par. 12 pkt. 2a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych, informuje, że na dzień wyceny 13 września 2013 roku nastąpiło dostosowanie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego poprzez spełnienie limitu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 142 ust. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z późn. zm.).

kom mra