Państwowy dług publiczny po I kw. wzrósł o 3,5 proc. do 869.939,6 mln zł - MF (opis)

10-06-2013 15:40
10.06. Warszawa (PAP) - Państwowy dług publiczny w I kwartale wzrósł o 3,5 proc. do 869.939,6 mln zł - podało w poniedziałkowym komunikacie ministerstwo finansów.

"Największy wpływ na zmianę PDP w I kwartale 2013 miała zmiana zadłużenia Skarbu Państwa (po konsolidacji wzrost o 31.114,7 mln zł, tj. o 4,0 proc.), co wynikało przede wszystkim z finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w wysokości 30,8 mld zł (w tym 24,4 mld zł deficytu budżetu państwa i 3,2 mld zł deficytu budżetu środków europejskich). Wysoki poziom potrzeb pożyczkowych jest zjawiskiem typowym dla I kwartału - w I kwartale lat 2011-2012 wynosiły one odpowiednio 24,5 mld zł i 25,0 mld zł" - napisał w komentarzu resort finansów.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł 917.754,6 mln zł. W I kwartale 2013 r. wzrósł on o 30.978,5 mln zł, tj. o 3,5 proc.

Z danych MF wynika, że 92,2 proc. państwowego długu publicznego przypada na podsektor centralny, z tego na Skarb Państwa przypada 92,0 proc. Z 7,6 proc. przypadających na podsektor samorządowy, 7,3 proc. stanowi zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

MF podaje, że wzrost państwowego długu publicznego od początku 2013 r. był wynikiem:- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 31,1 mld zł, tj. o 4,0 proc.,- spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 0,9 mld zł, tj. o 1,3 proc.,- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społ. o 0,8 mld zł, tj. o 36,0 proc.

Na koniec I kwartału 2013 r. dług krajowy wyniósł 603,9 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem 2012 r. o 27,5 mld zł, tj. o 4,8 proc. W tym samym okresie dług zagraniczny wzrósł o 2,0 mld zł, tj. 0,8 proc., do poziomu 266,1 mld zł.

Udział długu zagranicznego na koniec I kwartału 2013 r. wyniósł 30,6 proc. (spadek z 31,4 proc. na koniec grudnia 2012 r.). (PAP)

map/ asa/