Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

01-07-2013 17:55
01.07. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

01.07. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,03286 0,13160 0,47938 0,08857 -0,00500
w1 0,04500 0,16251 0,48625 0,10000 -0,00500
m1 0,06929 0,19535 0,49313 0,11714 -0,00300
m2 0,10786 0,23536 0,49938 0,13714 0,00600
m3 0,14214 0,27675 0,51100 0,15571 0,01800
m6 0,26214 0,42541 0,60425 0,22857 0,08140
m12 0,47643 0,70315 0,91500 0,41214 0,24840

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz