Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

27-06-2013 18:27
27.06. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

27.06. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,03143 0,12690 0,47938 0,08857 -0,00500
w1 0,04286 0,15901 0,48625 0,10000 -0,00500
m1 0,06857 0,19300 0,49313 0,11714 -0,00300
m2 0,10143 0,23210 0,49938 0,13714 0,00600
m3 0,13429 0,27255 0,50850 0,15429 0,01800
m6 0,24429 0,41326 0,59550 0,23214 0,08000
m12 0,45357 0,68045 0,90063 0,41786 0,24540

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom pif/