Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

26-06-2013 18:19
26.06. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

26.06. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,03071 0,12710 0,47938 0,08857 -0,00500
w1 0,03971 0,15981 0,48625 0,10000 -0,00500
m1 0,06786 0,19160 0,49313 0,11857 -0,00300
m2 0,10071 0,22896 0,49938 0,13714 0,00600
m3 0,13286 0,27175 0,50850 0,15429 0,01800
m6 0,23714 0,40926 0,58988 0,23357 0,08000
m12 0,43857 0,66810 0,89063 0,41929 0,24000

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz