Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

25-06-2013 18:40
25.06. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

25.06. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,02929 0,12830 0,47938 0,09000 -0,00300
w1 0,03829 0,15981 0,48625 0,10143 -0,00300
m1 0,06643 0,19160 0,49313 0,11857 -0,00300
m2 0,09857 0,23046 0,49938 0,13714 0,00600
m3 0,13071 0,27225 0,50850 0,15429 0,01800
m6 0,23214 0,40926 0,58988 0,23357 0,08000
m12 0,43286 0,66810 0,89063 0,41929 0,24000

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom pif/