Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

20-06-2013 19:20
20.06. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

20.06. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,02857 0,13050 0,47938 0,08857 -0,00300
w1 0,03686 0,15901 0,48625 0,10143 -0,00300
m1 0,06429 0,19250 0,49250 0,11857 -0,00300
m2 0,09571 0,23076 0,49938 0,13714 0,00600
m3 0,13000 0,27325 0,50575 0,15429 0,01800
m6 0,23071 0,41476 0,59188 0,23571 0,08040
m12 0,43643 0,67870 0,89063 0,42214 0,24240

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom pif/