Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

13-06-2013 18:25
13.06. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

13.06. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,02786 0,13300 0,48000 0,09286 -0,00300
w1 0,03686 0,15851 0,48625 0,10143 -0,00300
m1 0,06000 0,19288 0,49250 0,12014 -0,00300
m2 0,08857 0,22986 0,49938 0,14000 0,00600
m3 0,11714 0,27425 0,50700 0,15429 0,01600
m6 0,19857 0,41026 0,58875 0,24214 0,08000
m12 0,39929 0,68520 0,89063 0,43357 0,24350

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom pif/