Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

07-06-2013 18:05
07.06. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

07.06. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,03571 0,13220 0,47813 0,10214 -0,00100
w1 0,03543 0,15901 0,48625 0,10357 -0,00100
w2 0,04471 0,17113 0,49000 0,11071 -0,00100
m1 0,05786 0,19428 0,49250 0,12014 -0,00100
m2 0,08643 0,22836 0,49938 0,13857 0,00600
m3 0,11500 0,27525 0,50563 0,15429 0,01600
m4 0,14714 0,31710 0,53000 0,17714 0,03600
m5 0,17357 0,36726 0,56188 0,21571 0,06340
m6 0,19714 0,41426 0,58875 0,24214 0,08040
m7 0,22929 0,46741 0,63688 0,28571 0,10000
m8 0,26357 0,51215 0,69438 0,32571 0,12200
m9 0,29357 0,55080 0,73625 0,35429 0,14300
m10 0,32429 0,59025 0,77938 0,38429 0,17250
m11 0,35500 0,63940 0,83313 0,41143 0,20900
m12 0,39071 0,68920 0,88313 0,43643 0,24550

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz