Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

28-05-2013 18:17
28.05. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

28.05. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,02357 0,14640 0,48250 0,09429 -0,00300
w1 0,03614 0,16371 0,48750 0,10143 -0,00300
w2 0,04329 0,17463 0,48875 0,11000 -0,00300
m1 0,05714 0,19628 0,49188 0,11929 -0,00300
m2 0,09071 0,23200 0,49938 0,13786 0,00400
m3 0,11714 0,27410 0,50563 0,15500 0,01800
m4 0,14643 0,31710 0,53063 0,17786 0,03600
m5 0,17000 0,36890 0,56250 0,21643 0,06340
m6 0,19571 0,41840 0,58813 0,24286 0,08000
m7 0,22500 0,46920 0,63563 0,28643 0,10000
m8 0,25714 0,51139 0,69188 0,32643 0,12000
m9 0,28214 0,54954 0,73375 0,35500 0,14240
m10 0,31286 0,59079 0,77688 0,38500 0,16900
m11 0,34071 0,63524 0,83438 0,41214 0,20400
m12 0,37500 0,68589 0,88375 0,43714 0,23900

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz