Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

17-05-2013 17:59
17.05. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

17.05. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,02357 0,14600 0,48250 0,09143 -0,00300
w1 0,03400 0,16470 0,48750 0,10143 -0,00300
w2 0,04186 0,17840 0,48875 0,10929 -0,00300
m1 0,05857 0,19920 0,49125 0,12000 -0,00300
m2 0,09357 0,23740 0,49813 0,13786 0,00500
m3 0,12143 0,27510 0,50563 0,15500 0,02000
m4 0,15071 0,31760 0,53063 0,17786 0,04000
m5 0,17786 0,37140 0,56375 0,21643 0,06340
m6 0,20143 0,42640 0,59063 0,24286 0,08000
m7 0,23286 0,47670 0,63875 0,28643 0,10000
m8 0,26357 0,52140 0,69438 0,32643 0,12200
m9 0,29214 0,55820 0,73438 0,35500 0,14300
m10 0,32286 0,60130 0,77938 0,38500 0,17300
m11 0,35214 0,65160 0,83563 0,41214 0,21000
m12 0,38857 0,70110 0,88563 0,43714 0,24500

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz