Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

05-02-2013 18:09
05.02. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

05.02. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,01357 0,15700 0,47375 0,08643 0,00300
w1 0,02400 0,17570 0,48125 0,10000 0,00300
w2 0,03429 0,18640 0,48750 0,11286 0,00300
m1 0,05500 0,20170 0,49125 0,12943 0,00300
m2 0,09929 0,24650 0,49750 0,14586 0,00900
m3 0,14714 0,30050 0,51000 0,16714 0,02200
m4 0,19000 0,35010 0,54375 0,19857 0,04200
m5 0,22357 0,41490 0,61250 0,23871 0,07040
m6 0,27071 0,47575 0,65000 0,27229 0,09240
m7 0,30643 0,54275 0,69875 0,31786 0,11400
m8 0,34786 0,59525 0,76500 0,35929 0,14000
m9 0,38714 0,64275 0,81688 0,38900 0,16300
m10 0,41571 0,69000 0,86563 0,41929 0,19540
m11 0,45571 0,74050 0,92563 0,44643 0,23340
m12 0,49357 0,79550 0,98125 0,47143 0,27440

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom pif/