Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

07-10-2013 18:06
07.10. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

07.10. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,08143 0,10520 0,47313 0,07500 -0,00500
w1 0,05857 0,13920 0,48250 0,08786 -0,00500
m1 0,08571 0,17885 0,49125 0,11500 -0,00300
m2 0,11500 0,21650 0,50125 0,13714 0,00900
m3 0,15929 0,24885 0,51750 0,15429 0,02200
m6 0,26143 0,36850 0,58875 0,22250 0,07940
m12 0,46929 0,62940 0,87469 0,40786 0,23640

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz