Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

01-10-2013 18:05
01.10. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

01.10. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04143 0,11050 0,47875 0,07786 -0,00500
w1 0,05643 0,13950 0,48313 0,08929 -0,00500
m1 0,08571 0,17980 0,49031 0,11500 -0,00300
m2 0,11429 0,21900 0,50063 0,13714 0,00700
m3 0,15500 0,25020 0,51750 0,15286 0,02100
m6 0,25857 0,36950 0,58938 0,22250 0,07940
m12 0,46500 0,63510 0,87781 0,40929 0,23740

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom pif/