Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

30-09-2013 18:13
30.09. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

30.09. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04000 0,11140 0,47750 0,07929 -0,00500
w1 0,05643 0,14000 0,48406 0,08929 -0,00500
m1 0,08571 0,17885 0,49063 0,11500 -0,00300
m2 0,11429 0,21875 0,50063 0,13714 0,00700
m3 0,15500 0,25060 0,51750 0,15286 0,02100
m6 0,25929 0,37250 0,59063 0,22250 0,07940
m12 0,46857 0,63760 0,88313 0,41071 0,23740

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz