Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

23-09-2013 18:08
23.09. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

23.09. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04286 0,11300 0,47875 0,08286 -0,00500
w1 0,05143 0,14185 0,48400 0,09429 -0,00500
m1 0,08500 0,17925 0,49188 0,11643 -0,00300
m2 0,11357 0,22150 0,50125 0,13714 0,00700
m3 0,15429 0,25185 0,51738 0,15357 0,02100
m6 0,26286 0,37990 0,59188 0,22286 0,07940
m12 0,47500 0,65610 0,88250 0,41357 0,23940

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz