Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

20-09-2013 18:17
20.09. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

20.09. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04286 0,11190 0,47875 0,08286 -0,00500
w1 0,05143 0,14297 0,48400 0,09429 -0,00500
m1 0,08500 0,18020 0,49188 0,11643 -0,00300
m2 0,11357 0,22246 0,50125 0,13714 0,00700
m3 0,15214 0,25390 0,51750 0,15357 0,02100
m6 0,26429 0,38340 0,59188 0,22356 0,07840
m12 0,48071 0,66360 0,88563 0,41357 0,24040

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz