Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

12-09-2013 18:22
12.09. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

12.09. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04357 0,11650 0,47875 0,08714 -0,00500
w1 0,05286 0,14797 0,48425 0,09429 -0,00500
m1 0,08500 0,18190 0,49188 0,11643 -0,00300
m2 0,11500 0,22446 0,50063 0,13714 0,00600
m3 0,15643 0,25810 0,51588 0,15357 0,01800
m6 0,27286 0,39205 0,59063 0,22356 0,07840
m12 0,49143 0,67510 0,88188 0,41357 0,24440

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz