Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

03-09-2013 18:04
03.09. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

03.09. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04071 0,11730 0,47813 0,08143 -0,00600
w1 0,05357 0,14833 0,48438 0,09429 -0,00600
m1 0,08214 0,18256 0,49188 0,11643 -0,00300
m2 0,11071 0,22572 0,50063 0,13714 0,00600
m3 0,15143 0,25940 0,51375 0,15500 0,01800
m6 0,27000 0,39350 0,59250 0,22356 0,07800
m12 0,48429 0,66810 0,87750 0,41357 0,24900

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz