Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

16-08-2013 13:16
16.08. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

16.08. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04071 0,12070 0,47875 0,08714 -0,00600
w1 0,05286 0,15100 0,48563 0,09429 -0,00600
m1 0,08000 0,18503 0,49250 0,11643 -0,00300
m2 0,11429 0,22699 0,50125 0,13714 0,00600
m3 0,15214 0,26470 0,51250 0,15500 0,01800
m6 0,26214 0,39500 0,59175 0,22570 0,07800
m12 0,46714 0,66489 0,87000 0,41429 0,24800

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz