Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

08-08-2013 18:04
08.08. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

08.08. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04714 0,11760 0,47875 0,08000 -0,00600
w1 0,05571 0,15033 0,48563 0,09429 -0,00600
m1 0,08000 0,18593 0,49125 0,11571 -0,00300
m2 0,11357 0,22789 0,49750 0,13714 0,00600
m3 0,15286 0,26560 0,50856 0,15571 0,01800
m6 0,25786 0,39700 0,58225 0,22570 0,07800
m12 0,46643 0,67319 0,85875 0,41429 0,24340

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom pif/