Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

25-07-2013 18:42
25.07. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

25.07. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,03857 0,11812 0,47813 0,08357 -0,00600
w1 0,04929 0,15673 0,48750 0,09429 -0,00600
m1 0,07357 0,19153 0,49375 0,11571 -0,00300
m2 0,10357 0,23159 0,49875 0,13857 0,00600
m3 0,14143 0,26620 0,50963 0,16071 0,02000
m6 0,24571 0,39800 0,59050 0,22929 0,08040
m12 0,44571 0,68094 0,87000 0,41786 0,24540

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz