Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

15-07-2013 17:59
15.07. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

15.07. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,04000 0,12430 0,47813 0,08857 -0,00600
w1 0,04929 0,15873 0,48688 0,09857 -0,00600
m1 0,07357 0,19278 0,49250 0,11714 -0,00400
m2 0,10286 0,23554 0,49838 0,13857 0,00600
m3 0,14071 0,26860 0,50813 0,15643 0,01900
m6 0,24286 0,41040 0,59300 0,22929 0,08040
m12 0,44714 0,69415 0,88500 0,41786 0,24340

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz