Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR

02-07-2013 18:11
02.07. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

02.07. Londyn (PAP) - *

.

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on 0,03429 0,13210 0,47938 0,09286 -0,00500
w1 0,04571 0,16071 0,48625 0,10000 -0,00500
m1 0,06929 0,19435 0,49313 0,11714 -0,00300
m2 0,10857 0,23536 0,49938 0,13714 0,00600
m3 0,14643 0,27610 0,51163 0,15571 0,01900
m6 0,26643 0,42341 0,60675 0,23000 0,08240
m12 0,48786 0,70115 0,91500 0,41643 0,24940

.

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynkumiędzybankowym w Londynie obliczana wg standardu BritishBankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasulondyńskiego.(PAP)

kom pif/