OFE WARTA miesięczna struktura aktywów

03-10-2013 13:08
03.10. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

W załączeniu miesięczna struktura aktywów OFE WARTA na dzień 30-09-2013 r.

kom abs/