OFE WARTA miesięczna struktura aktywów

05-03-2013 13:20
05.03. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

W załączeniu przekazuję miesięczną strukturę aktywów OFE WARTA - luty 2013 r.

kom abs/