OFE PZU miesięczna struktura aktywów

05-06-2013 16:15
05.06. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

W załączeniu miesięczna struktura aktywów OFE PZU na dzień 31-05-2013 r.

kom abs/