OFE POCZTYLION półroczna struktura aktywów

08-07-2013 16:17
08.07. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

w załączeniu przekazuję półroczną strukturę aktywów OFE Pocztylion na 28 czerwca 2013r.

kom amp/