OFE POCZTYLION miesięczna struktura aktywów - korekta

15-03-2013 15:55
15.03. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

W załączeniu przesyłam poprawiony raport o miesięcznej strukturze aktywów OFE Pocztylion na dzień 28/02/2013.Błąd polegał na ujęciu akcji notowanych na alternatywnym rynku New Connect razem z akcjami spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym.

kom abs/