OFE POCZTYLION miesięczna struktura aktywów

07-05-2013 16:10
07.05. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

W załączeniu miesięczna struktura aktywów OFE Pocztylion na dzień 30-04-2013 r.

kom mra