OFE POCZTYLION informuje

09-05-2013 10:32
09.05. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion informuje, że:otrzymana w dniu 09.05.2013 r. lista z Zakładu UbezpieczeńSpołecznych zawiera poniższe informacje:

<PRE>Łączna wysokość składek na rzecz OFE Pocztylionwynosi 1 070 378,86 złw tym: kwota odsetek karnych za opóźnienie w przekazywaniu składek na rzecz OFE Pocztylion 46 241,36 zł kwota prowizji ZUS 8 004,51 złLiczba składek 37 066Liczba osób, za które ZUS przekaże składki: 27 077</PRE>

W związku z pomniejszeniem składek członkom Funduszu o kwotęprowizji ZUS w wysokości 8 004,51 zł, Pocztylion-Arka PowszechneTowarzystwo Emerytalne S.A. - działając w interesie członków OFEPocztylion - postanowiło pokryć prowizję ZUS ze środków własnych,co spowoduje, że na rachunki członków OFE Pocztylion wpłyną ichskładki w pełnej wysokości.

kom abs/