OFE POCZTYLION informuje

04-04-2013 11:28
04.04. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion informuje, że:

otrzymana w dniu 04.04.2013 r. lista z Zakładu UbezpieczeńSpołecznych zawiera poniższe informacje:

<PRE>Łączna wysokość składek na rzecz OFE Pocztylionwynosi 1 170 540,94 złw tym: kwota odsetek karnych za opóźnienie w przekazywaniu składek na rzecz OFE Pocztylion 27 604,34 zł kwota prowizji ZUS 8 926,81 złLiczba składek 31 773Liczba osób, za które ZUS przekaże składki: 26 737

</PRE>W związku z pomniejszeniem składek członkom Funduszu o kwotęprowizji ZUS w wysokości 8 926,81 zł, Pocztylion-Arka PowszechneTowarzystwo Emerytalne S.A. - działając w interesie członków OFEPocztylion - postanowiło pokryć prowizję ZUS ze środków własnych,co spowoduje, że na rachunki członków OFE Pocztylion wpłyną ichskładki w pełnej wysokości.

kom abs/