OFE POCZTYLION informuje

28-03-2013 14:04
28.03. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion informuje, że:

otrzymana w dniu 28.03.2013 r. lista z Zakładu UbezpieczeńSpołecznych zawiera poniższe informacje:

Łączna wysokość składek na rzecz OFE Pocztylion<PRE>wynosi 13 870 734,30 złw tym: kwota odsetek karnych za opóźnienie w przekazywaniu składek na rzecz OFE Pocztylion 25 946,22 zł kwota prowizji ZUS 110 604,56 złLiczba składek 240 928Liczba osób, za które ZUS przekaże składki: 225 864

</PRE>W związku z pomniejszeniem składek członkom Funduszu o kwotęprowizji ZUS w wysokości 110 604,56 zł, Pocztylion-ArkaPowszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - działając w interesieczłonków OFE Pocztylion - postanowiło pokryć prowizję ZUS ześrodków własnych, co spowoduje, że na rachunki członków OFEPocztylion wpłyną ich składki w pełnej wysokości.

kom abs/