OFE POCZTYLION informuje

05-09-2013 11:57
05.09. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion informuje, że:otrzymana w dniu 05.09.2013 r. lista z Zakładu UbezpieczeńSpołecznych zawiera poniższe informacje:

<PRE>Łączna wysokość składek na rzecz OFE Pocztylionwynosi 6 046 789,80 złw tym: kwota odsetek karnych za opóźnienie wprzekazywaniu składek na rzecz OFE Pocztylion 714 254,76 zł kwota prowizji ZUS 37 389,92 złLiczba składek 118 143Liczba osób, za które ZUS przekaże składki: 87 771

</PRE>W związku z pomniejszeniem składek członkom Funduszu o kwotęprowizji ZUS w wysokości 37 389,92 zł, Pocztylion-Arka PowszechneTowarzystwo Emerytalne S.A. - działając w interesie członków OFEPocztylion - postanowiło pokryć prowizję ZUS ze środków własnych,co spowoduje, że na rachunki członków OFE Pocztylion wpłyną ichskładki w pełnej wysokości.

kom abs/