OFE POCZTYLION informuje

22-08-2013 09:39
22.08. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion informuje, że:otrzymana w dniu 22.08.2013 r. lista z Zakładu UbezpieczeńSpołecznych zawiera poniższe informacje:

<PRE>Łączna wysokość składek na rzecz OFE Pocztylionwynosi 9 977 782,79 złw tym: kwota odsetek karnych za opóźnienie w przekazywaniu składek na rzecz OFE Pocztylion 508 216,48 zł kwota prowizji ZUS 72 945,95 złLiczba składek 322 512Liczba osób, za które ZUS przekaże składki: 268 026</PRE>

W związku z pomniejszeniem składek członkom Funduszu o kwotęprowizji ZUS w wysokości 72 945,95 zł, Pocztylion-Arka PowszechneTowarzystwo Emerytalne S.A. - działając w interesie członków OFEPocztylion - postanowiło pokryć prowizję ZUS ze środków własnych,co spowoduje, że na rachunki członków OFE Pocztylion wpłyną ichskładki w pełnej wysokości.

kom abs/